ΠΙΤΑ – 3.40 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.50 €
ΛΑΒΑΣ – 4.50 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 5.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.60 €

ΠΙΤΑ – 3.40 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.50 €
ΛΑΒΑΣ – 4.50 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 5.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.60 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.80 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.50 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.40 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.50 €
ΛΑΒΑΣ – 4.50 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 5.00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 2.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.60 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.40 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.50 €
ΛΑΒΑΣ – 4.50 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 5.00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 2.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.60 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.80 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.50 €

ΠΙΤΑ – 3.40 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.50 €
ΛΑΒΑΣ – 4.50 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 5.00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 2.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.60 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 3.20 €
ΨΩΜΑΚΙ – 3.30 €
ΛΑΒΑΣ – 4.30 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 4.50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ – 1.50 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 7.20 €

ΠΙΤΑ – 2.50 €
ΨΩΜΑΚΙ – 2.50 €
ΛΑΒΑΣ – 2.80 €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΤΑ – 3.00 €
ΜΕΡΙΔΕΣ – 2.50 €

PEPSI

330ml – 1.30 €

500ml – 1.60 €

PEPSI MAX

330ml – 1.30 €

500ml – 1.60 €

1 1/2 lt – 2.60 €

PEPSI LEMON TWIST

330ml – 1.30 €

PEPSI MAX LIME

330ml – 1.30 €

HBH ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ

330ml – 1.30 €

500ml – 1.60 €

HBH ΛΕΜΟΝΑΔΑ

330ml – 1.30 €

500ml – 1.60 €

HBH ΣΟΔΑ

330ml – 1.30 €

7 UP

330ml – 1.30 €

500ml – 1.60 €

LIPTON ICE TEA LEMON

330ml – 1.30 €

LIPTON ICE TEA PEACH

330ml – 1.30 €